3kk sähkösopimus

3kk sähkösopimus lyhyesti

 • 3kk sähkösopimus on määräaikainen sopimus, joka on voimassa kolme kuukautta.
 • Se voi olla hyvä valinta, jos tarvitset sähköä vain lyhyeksi ajaksi, esimerkiksi tilapäiseen asumiseen tai projektin keston ajan.
 • Määräaikaisissa sopimuksissa hinta on usein kiinteä, joten maksat saman hinnan koko sopimuskauden ajan.
 • 3kk sopimus voi olla edullisempi kuin toistaiseksi voimassa oleva sopimus lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä hinnat voivat muuttua.
 • On tärkeää lukea sopimusehdot huolellisesti ja tarkistaa, onko sopimuksessa irtisanomisaikaa tai muita ehtoja.

3kk sähkösopimus
Sisällysluettelo

  3kk Sähkösopimus

  3kk sähkösopimus tarkoittaa määräaikaista sähkösopimusta, joka on voimassa kolmen kuukauden ajan. Tämäntyyppinen sopimus tarjoaa sinulle lyhyemmän sitoutumisajan ja mahdollistaa nopean reagoinnin markkinahintojen muutoksiin.

  Määräaikainen sähkösopimus on sopimus, joka solmitaan tietyn ajanjakson ajaksi, esimerkiksi 12 kk tai 24 kk. Määräaikainen sopimus antaa sinulle ennustettavuutta, sillä tiedät etukäteen sähkölaskun hinnan koko sopimuskauden ajaksi.

  Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on joustava vaihtoehto, joka ei sido sinua määräajan pituiseen sopimukseen. Tämä sopimustyyppi antaa sinulle vapauden vaihtaa sähkönmyyjää ja -tarjousta milloin tahansa.

  Yleisesti ottaen sähkösopimukset jaetaan kahdenlaisiin tyyppeihin: määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat sopimukset. Määräaikainen sähkösopimus sopii sinulle, jos haluat ennakoitavuutta ja turvaa mahdollisilta hintojen muutoksilta. Toisaalta toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus tarjoaa joustavuutta, jos haluat olla valmis reagoimaan markkinahintojen vaihteluihin.

  Kun haet sopivaa sähkösopimusta, on hyvä vertailla eri sähköyhtiöiden tarjouksia ja ehtoja. Voit käyttää LVE.fi -sähkövertailua löytääksesi parhaiten sinun tarpeisiisi sopivan sähkösopimuksen.

  Sähkösopimuksen hinnoittelu

  Sähkösopimuksen hinnoittelu voi koostua useista eri tekijöistä, kuten hinta, sähkön hinta, kuukausimaksu ja perusmaksu. On tärkeää ymmärtää nämä tekijät, jotta voit valita parhaan mahdollisen sähkösopimuksen tarpeisiisi.

  Sähkön hinta on yleensä ilmoitettu kWh-hinta muodossa, joka kertoo, kuinka paljon maksat energiasta kulutuksen mukaan. Usein tämä hinta koostuu energiahinnasta ja marginaalista. Energiahintaan vaikuttaa muun muassa sähkön markkinahinta ja Suomen hinta-alueen tuntihinta.

  Perusmaksu on kiinteä maksu, joka riippuu sähkösopimuksen tyypistä ja kattaa esimerkiksi sähköverkon ylläpidon ja laskutuksen. Tämä maksu ei perustu sähkönkulutukseen, vaan se veloitetaan asiakkaalta joka kuukausi riippumatta siitä, kuinka paljon energiaa on kulutettu.

  Kuukausimaksu on toinen kiinteä osa sähkösopimuksen hinnoittelua ja tarkoittaa sähköyhtiön palvelumaksua. Tämä tulee lisäksi perusmaksulle ja se voi vaihdella eri sähköyhtiöiden välillä.

  Älä unohda ottaa huomioon arvonlisäveroa (24 %) sähkösopimuksen hinnassa. Arvonlisävero lisätään sekä energiahintaan että perus- ja kuukausimaksuihin.

  Voit vertailla eri sähkösopimuksia käyttämällä LVE.fi-sivuston sähkövertailua. Tämä auttaa sinua löytämään sopimuksen, joka tarjoaa kilpailukykyiset hinnat ja palvelut tarpeisiisi. Muista, ettei ainoastaan hinta ratkaise sopivaa sähkösopimusta vaan huomioi myös sopimuksen ehdot ja palvelut.

  Sähkönkulutus ja laskutus

  Sähkönkulutus on tärkeä tekijä, kun valitsette 3kk sähkösopimusta. Sähkönkulutuksen määrä vaikuttaa suoraan sähkölaskujen kokonaissummaan. Tässä osiossa käymme läpi, kuinka voit arvioida sähkönkulutuksen ja sen vaikutuksen laskutukseen.

  Vuotuinen sähkönkulutus määrittelee suurelta osin sähkölaskujen summan. Sähköä käytetään moniin eri tarkoituksiin kodeissa ja yrityksissä. Tärkeimmät sähkön käyttökohteet ovat valaistus, lämmitys, kodinkoneet ja elektroniikka.

  Kilowattitunnit (kWh) ovat yleisesti käytetty mittayksikkö sähkönkulutukselle. Sähkölaskut perustuvat kulutuksen määrään kilowattitunteina. Laskutuksen kannalta on tärkeää ymmärtää, että eri sopimustyypit voivat vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan.

  Esimerkiksi kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön hinta pysyy samana sopimuskauden ajan, riippumatta sähkön käytön vaihteluista. Toisaalta, markkinahintaisessa sopimuksessa sähkön hinta voi vaihdella markkinatilanteen mukaan. Tällöin laskutuksen kokonaissumma voi olla vaikeampi ennustaa.

  Laskutuksen ymmärtäminen on merkittävä osa sähkösopimuksen valintaa. Laskutus voi koostua eri osista, kuten perusmaksusta, siirtohinnoista ja sähkön hinnasta. On hyvä verrata näitä lukuja eri tarjouksissa, jotta voit tehdä parhaan ratkaisun.

  LVE.fi-sähkövertailu auttaa sinua vertailemaan erilaisia 3kk sähkösopimuksia. Vertailutyökalulla voit helposti nähdä, mikä sopimus tarjoaa parhaan hinnan suhteessa arvioituun sähkönkulutukseen. Tämä tekee päätöksenteosta helppoa ja nopeaa.

  Muista huomioida sähkönkulutuksen ja laskutuksen seikat, kun valitset 3kk sähkösopimusta. Vertaile tarjouksia ja valitse sopimus, joka parhaiten vastaa tarpeitasi ja budjettiasi.

  Energialähteiden merkitys sähkösopimuksessa

  Sähkösopimuksen valinnassa energialähteillä on merkittävä vaikutus. Ydinvoima, tuulivoima, fossiilivapaa, vesivoima ja uusiutuva energia ovat esimerkkejä energialähteistä, joita sähköyhtiöt käyttävät sähköenergian tuottamiseen. Tarkastellaan näitä energialähteitä ja niiden vaikutuksia sähkösopimukseen.

  Ydinvoima on yksi yleisimmistä energialähteistä Suomessa. Se on erittäin tehokas tapa tuottaa sähköä, mutta sen rakentaminen ja ylläpito ovat kalliita. Lisäksi ydinvoimalaitosten jätehuoltoon liittyvät haasteet herättävät huolta ympäristövaikutuksista. Toisaalta, ydinvoima tuotanto on vähäpäästöistä, joten sähkösopimuksen ydinvoimaosuus voi olla ympäristöystävällisempi vaihtoehto verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

  Tuulivoima on uusiutuva energia, joka tuotetaan tuulen avulla. Se on fossiilivapaa ja vähäpäästöinen energialähde, joka on huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin esimerkiksi hiilen poltto. Tuulisähkösopimukset ovat erittäin suosittuja asiakkaille, jotka haluavat valita ympäristöä säästävän sähkösopimuksen.

  Vesivoima on myös yleinen uusiutuva energialähde Suomessa. Jokien ja muiden vesistöjen potentiaalia voimantuotannossa hyödynnetään rakentamalla vesivoimalaitoksia. Vesivoimasähkösopimukset ovat ympäristöystävällisiä, koska ne eivät tuota kasvihuonekaasupäästöjä energiantuotannon aikana.

  Uusiutuva energia on tulevaisuuden ratkaisu sähköenergian tuotannossa, koska niiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät kuin fossiiliperäisten polttoaineiden käytöllä. Tästä syystä sähkösopimuksissa, jotka sisältävät suuren osan uusiutuvasta energiasta, kuten tuulivoimasta, vesivoimasta ja aurinkoenergiasta, on yleensä alhaisemmat päästöt verrattuna sopimuksiin, joissa käytetään fossiilisia polttoaineita.

  Kun vertailet eri sähkösopimuksia, kannattaa ottaa huomioon eri energialähteiden ympäristövaikutukset ja hinta. LVE.fi sähkövertailu auttaa sinua löytämään juuri omiin tarpeisiisi sopivan sähkösopimuksen, joka perustuu toivomiisi energialähteisiin.

  Pörssisähkö ja Nord Pool

  Pörssisähkö on sähkön hinta, joka muodostuu sähköpörssin perusteella. Suomessa sähköpörssinä toimii Nord Pool, joka on Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen sähkömarkkina. Sähkön hintaan vaikuttavat monipuolisesti tarjonnan ja kysynnän periaatteet, kuten sää ja erilaiset sähkönkulutukseen vaikuttavat tekijät.

  Tuntikohtainen pörssihinta eli sähköpörssi tarjoaa mahdollisuuden seurata sähkön hintavaihteluita päivän sisällä. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden optimoida ja hallita sähkönkäyttöäsi reaaliaikaisesti. Hintojen seuraaminen auttaa myös ennakoimaan tulevia sähkölämmityksen ja kodinkoneiden käyttöhetkiä.

  Nord Pool on Euroopan johtava sähköpörssi ja se vastaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden sähkömarkkinoiden toiminnasta. Nord Pool tarjoaa luotettavia, tehokkaita ja vastuullisia energiamarkkinapalveluita, jotka mahdollistavat tasapainon sähkön tarjonnan ja kysynnän välillä.

  Kun valitset pörssisähkösopimuksen, sinun kannattaa vertailla eri sähköyhtiöitä löytääksesi parhaan sähkösopimuksen tarpeidesi mukaan. Tutustu LVE.fi-sivuston sähkövertailuun, jotta löydät juuri sinun tarkoituksiisi sopivimman sähkösopimuksen edulliseen hintaan. On tärkeää huomioida, että sopimustyypin lisäksi myös eri yhtiöiden tarjoamat lisäpalvelut vaikuttavat kokonaisuuden kannalta edulliseen valintaan.

  Asuntotyypin vaikutus sähkösopimukseen

  Asunnon tyyppi vaikuttaa valittavaan sähkösopimukseen monella tapaa. Eri asuntotyypit, kuten kerrostalot ja omakotitalot, käyttävät sähköä eri tavoin, mikä vaikuttaa sopimusvaihtoehtoihin ja sähkönkulutukseen.

  Kerrostalot ovat yleensä varustettu sähköllä ja tästä syystä ovat sidottuja sähkönkäyttöön. Sähkölämmittäjät ovat yleisiä kerrostaloissa. Sähkölämmityksen osuus kokonaissähkönkulutuksesta voi olla merkittävä, samoin kuin sähkösopimusten kokonaishinta. Tästä syystä on tärkeää tarkastella erilaisia sopimusvaihtoehtoja, jotta löydät sopivimman ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi. LVE.fi sähkönvertailu on oiva työkalu löytääkseen parhaan sähkösopimuksen sinulle.

  Omakotitalot käyttävät sähköä monipuolisemmin, sillä niissä yleensä on erilaisia lämmitystapoja. Omakotitalon asukkaiden kannattaa tarkastella tarkasti erilaisia sopimuksia, sillä sähkölämmityksen lisäksi sähköä käytetään pääasiassa muihin talon toimintoihin. Omakotitalojen lämmityksen osalta on tärkeää ottaa huomioon lämmitystavan energiatehokkuus sekä ominaiskulutus. LVE.fi sähkönvertailu on loistava apu sopimuksen valintaan omakotitalolle.

  Eri asuntotyyppien sähkösopimusvaihtoehtoja vertaillessa on tärkeää havaita sopimuksen hintaan vaikuttavat tekijät ja säilyttää nämä mielessä. Asuntotyyppi, lämmitysmenetelmä ja sähkönkulutus ovat oleellisia tekijöitä sopivimman sähkösopimuksen valinnassa. Käyttämällä LVE.fi sähkönvertailua vertailussa, teet oman asuntosi kannalta oikean ratkaisun ja säästät aikaa sekä voit säästää myös rahaa sopivimman sähkösopimuksen löytämisessä.

  Sähkösopimuksen kesto ja vaihtoturva

  Sähkösopimuksen kesto voi vaihdella lyhyestä määräaikaisesta sopimuksesta pitkään toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen. Lyhyt määräaikainen sopimus antaa sinulle joustavuutta, kun taas pisempi sopimus takaa sähkön hinnan pysyvyyden. Vaihtoturva tarjoaa lisäturvaa ja helppoutta sähkösopimuksen vaihdon yhteydessä.

  Sähkönmyyjien tarjoama vaihtoturva antaa sinulle mahdollisuuden vaihtaa sopimusta murehtimatta kalliista vaihtokuluista tai sitoutumisesta määräaikaisiin sopimuksiin. Oomi Vaihtoturva esimerkiksi takaa, ettei vaihtamisesta aiheudu ylimääräisiä kuluja ja voit vaihtaa toiseen tuotteeseen kesken sopimuskauden.

  LVE.fi on erinomainen työkalu sähkösopimusten vertailuun ja parhaimman tarjouksen löytämiseen. Vertailutyökalun avulla voit löytää sähkösopimuksen, joka tarjoaa sinulle hyvän balanssin sopimuksen keston ja vaihtoturvan välillä ja vastaa parhaiten tarpeisiisi. Voit tarkastella eri sähkönmyyjien tarjouksia, kestoja ja vaihtoturvan ehtoja helposti yhdeltä sivulta.

  Muista, että laadukas sähköpalvelu vaikuttaa sähkösopimuksesi tyytyväisyyteen jo ennen kuin sitä on allekirjoittanut. Varmista, että valitsemasi sähköyhtiö on luotettava ja tarjoaa hyvät palvelut vaihtoturvan lisäksi. Lopulta, on tärkeää löytää sopimus, joka parhaiten vastaa omaa energiankulutustasi ja säästää rahaa pitkällä aikavälillä.

  Sähkösopimusten kilpailuttaminen

  Sähkön kilpailutus on tärkeä osa sähkösopimusten hankintaa. Tämän avulla voit varmistaa, että saat parhaan mahdollisen tarjouksen sähköstä. Suosittelemme käyttämään LVE.fi-verkkosivustoa sähkösopimusten vertailuun.

  Sähkön myynti tapahtuu energiayhtiöiden toimesta, jotka tarjoavat erilaisia sähkösopimuksia kuluttajille. Myyjät voivat tarjota useita sopimusvaihtoehtoja, kuten kiinteähintaisia, pörssisidonnaisia tai jopa vihreää sähköä. On tärkeää tutustua eri vaihtoehtoihin ja valita itsellesi sopivin ratkaisu.

  Sähkönsiirto on erillinen palvelu sähkön myynnistä. Se on alueellisen sähköverkkoyhtiön vastuulla, joka hoitaa sähkön jakelun kotiisi. Et voi kilpailuttaa sähkönsiirtoa, mutta voit silti vaikuttaa sähkölaskun loppusummaan valitsemalla edullisen sähkösopimuksen.

  Lisäpalvelut voivat vaikuttaa myös sähkösopimuksen valintaan. Jotkut energiayhtiöt tarjoavat esimerkiksi energiansäästövinkkejä, sovelluksia sähkönkulutuksen seuraamiseen tai laskun ennakointiin. Vertaillessasi sähkösopimuksia, mieti, mitkä lisäpalvelut ovat sinulle tärkeitä.

  Kun olet löytänyt sinulle sopivimman sähkösopimuksen, tee sopimus suoraan energiayhtiön kanssa. Muista, että säästät rahaa ja hermojasi vertailemalla sähkösopimuksia ennen päätöksen tekemistä. LVE.fi-verkkosivusto on erinomainen työkalu sähkösopimusten vertailemiseksi, ja voit aina löytää sieltä edullisimmat tarjoukset.

  3kk Sähkösopimuksen Tarjoajat

  Oomi Kiinteä tarjoaa 3kk sähkösopimuksen, jossa sähkön hinta on kiinteä sopimuskauden ajan. Tämä tarkoittaa, että maksat saman hinnan sähköstä riippumatta markkinahintojen vaihteluista. Oomi Kiinteä sopii hyvin sinulle, joka haluat selkeän ja yksinkertaisen sähkösopimuksen ilman yllätyksiä.

  Vankka 24kk ja Vankka 12kk ovat myös vaihtoehtoja 3kk sähkösopimuksen tarjoajina. Näissä sopimuksissa hinta on lukittu 24 tai 12 kuukaudeksi kerrallaan. Vankan 24kk ja 12kk sopimuksissa on usein mukana hintatakuu, joka antaa sinulle turvaa pitkällä aikavälillä.

  Vären Verraton on toinen 3kk sähkösopimuksen tarjoaja, joka panostaa vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen. Heidän sähkönsä tuotetaan täysin uusiutuvilla energianlähteillä, ja sopimus sisältää myös hyvityksen ylijäämäsähkölle, jos kotisi tuottaa itse aurinkoenergiaa.

  Kun etsit itsellesi sopivaa 3kk sähkösopimusta, kannattaa hyödyntää LVE.fi sähkövertailua. Vertailutyökalun avulla näet helposti eri tarjoajien hinnat ja ehdot, jolloin sinun on helpompi tehdä valinta sopivan sähkösopimuksen löytämiseksi. Näin löydät juuri sinun tarpeisiisi sopivan 3kk sähkösopimuksen parhaaseen mahdolliseen hintaan.

  Usein kysyttyjä kysymyksiä

  Mikä on edullisin määräaikainen sähkösopimus?

  Edullisin määräaikainen sähkösopimus voi vaihdella eri sähköyhtiöiden ja tarjousten välillä. Voit vertailla eri sähkösopimuksia helposti käyttämällä LVE.fi-sivustoa, joka auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivan sähkösopimuksen.

  Kuinka paljon 4000 kWh sähkö maksaa?

  Sähkön hinta 4000 kWh kulutuksella riippuu monista tekijöistä, kuten sähkösopimuksen tyypistä, energian hinnasta ja siirtoyhtiöstä. Vertaamalla eri sähkötarjouksia LVE.fi-sivustolla saat selville, kuinka paljon 4000 kWh sähkö maksaa sinulle.

  Mitkä ovat parhaat sähkötarjoukset vuodelle 2023?

  Parhaidenkin sähkötarjousten vertaaminen saattaa vaihdella ajan kuluessa, kun tarjoukset muuttuvat tai energian hinta vaihtelee. Tarkista säännöllisesti LVE.fi-sivustolta, millaisia sähkötarjouksia on tarjolla vuodelle 2023, jotta löydät sinulle parhaiten sopivan tarjouksen.

  Kuinka paljon maksaa 1 kWh sähköä?

  Yhden kilowattitunnin (kWh) sähkön hinta vaihtelee energian hinnan, siirtoyhtiön ja sähkösopimuksen perusteella. LVE.fi-sivuston avulla voit vertailla eri sopimusten kWh-hintaa ja valita itsellesi sopivimman vaihtoehdon.

  Miten Vihreä Älyenergia sopimus irtisanotaan?

  Vihreä Älyenergia -sopimuksen irtisanominen edellyttää yleensä irtisanomisilmoituksen tekemistä kirjallisesti sähköyhtiölle. Tarkista Vihreä Älyenergia -sopimuksesi sopimusehdoista tarkemmat tiedot irtisanomisesta ja -ajoista.

  Millaisia kokemuksia ihmisillä on Vihreästä Älyenergiasta?

  Vihreän Älyenergian kokemukset vaihtelevat asiakkaiden kesken. Joillekin hinta ja ympäristöystävällisyys ovat tärkeitä tekijöitä, toisille puolestaan palvelun laatu ja asiakaspalvelu ratkaisevat. Ennen sähkösopimuksen tekemistä kannattaa lukea muiden asiakkaiden kokemuksia ja vertailla tarjouksia LVE.fi-sivustolla, jotta löydät sopivan sähkösopimuksen.

  Tiedot päivitetty 11/09/2023 tarkista lopulliset tiedot liittymän tarjoajan sivuilta.