Pörssisähkön hinta

Pörssisähkön hinta lyhyesti

 • Määräytyy reaaliaikaisesti sähköpörssissä.
 • Hinnoittelu perustuu tarjonnan ja kysynnän mukaan.
 • Voi vaihdella päivittäin ja tunneittain.
 • Asiakas maksaa sähkön todellisen pörssihinnan.
 • Saattaa aiheuttaa suurempia hintavaihteluita laskussa.
 • Muita kuluja: marginaali, sähkön siirto, verot ja mahdolliset lisämaksut.

pörssisähkön hinta
Sisällysluettelo

  Pörssisähkön hinta Ja sen määrittäminen

  Pörssisähkön hinta vaihtelee ajoittain sähkömarkkinoilla tarjonnan ja kysynnän mukaan. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten sääolot, voimalaitosten tuotantokustannukset ja polttoaineiden hinnat. Tässä osiossa keskitymme kolmeen tärkeään käsitteeseen: hintakehitys, spot-hinta ja markkinahinta.

  Hintakehitys

  Hintakehitys tarkastelee pörssisähkön hinnan muutosta pidemmällä aikavälillä ja auttaa ymmärtämään markkinoiden trendejä. LVE.fi on erinomainen työkalu sähkön hintavertailuun, ja sieltä voit nähdä hintakehityksen kuluvan vuoden ajalta sekä historiallisia hintatietoja.

  Seuraamalla hintakehitystä voit tehdä parempia päätöksiä sähkösopimuksen valinnassa ja ymmärtää, milloin on hyvä ajankohta neuvotella uudesta sopimuksesta.

  Spot-hinta

  Spot-hinta on pörssisähkön lyhytaikainen hinta, jonka mukaan sähkönostajat ja -myyjät tekevät kauppoja sähkömarkkinoilla. Spot-hinta määräytyy alle 24 tunnin ajalle, ja se vaihtelee tunneittain tarjonnan ja kysynnän mukaan. Yhtiöiden väliset sähkökaupat pohjautuvat näihin hintoihin.

  Yleisesti ottaen spot-hintaan vaikuttavat seuraavat tekijät:

  • Sääolot: tuulen- ja aurinkovoiman tuotanto riippuvat esimerkiksi sääolosuhteista
  • Voimalaitosten tuotantokustannukset: vesi-, ydin- ja hiilivoimalaitosten kustannukset vaikuttavat sähkönhintaan
  • Polttoaineiden hinnat: fossiilisten polttoaineiden hinnat vaikuttavat sähkön hintaan

  Esimerkiksi voimakas tuuli tai runsas auringonpaiste voi lisätä tuulen- ja aurinkovoiman tuotantoa ja alentaa sähkön hintaa väliaikaisesti.

  Markkinahinta

  Markkinahinta tarkoittaa pörssisähkön hinnan keskiarvoa tiettynä ajanjaksona, tyypillisesti kuukauden tai vuoden aikana. Markkinahinta kertoo sinulle, millainen hintataso markkinoilla on vallitsevilla olosuhteilla, antaen paremman käsityksen siitä, minkälaista hintaa voit odottaa sähkösopimuksellesi.

  Markkinahintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten polttoaineiden hinnat, voimalaitosten tuotantokustannukset ja sähkön kysyntä.

  Tarkastelemalla markkinahintaa voit päätellä, onko nykyinen sähkösopimuksesi kilpailukykyinen. Voit käyttää LVE.fi -sivustoa sähkön hintavertailuun ja löytää parhaiten sopivan sähkösopimuksen tarpeisiisi.

  Pörssisähkösopimuksen ymmärtäminen

  Pörssisähkösopimus on eräänlainen sähkösopimus, jonka hinta määräytyy pörssisähkön hinnan mukaan. Tässä osiossa käsitellään sopimuksen ymmärtämistä ja siihen liittyviä termejä: Sopimus, Marginaali ja Kiinteä Kuukausimaksu.

  Sopimus

  Pörssisähkösopimuksessa sovitaan sähkön hinnasta pörssihintaan perustuen. Tämä tarkoittaa, että sähkön hinta vaihtelee tunneittain markkinahintojen mukaan. Sinun kannattaa tutustua erilaisiin sähkösopimuksiin ja vertailla niitä esimerkiksi LVE.fi-sivuston kautta, jotta löydät parhaiten sinulle sopivan sähkösopimuksen.

  Marginaali

  Marginaali on pörssisähkösopimuksen hintaan lisättävä osa. Se kattaa sähkönmyyjän kulut ja katevaatimukset. Marginaali ei vaihtele pörssihintojen mukaisesti, vaan se on ennalta sovittu summa, joka lisätään pörssihinnan päälle. On tärkeää ymmärtää marginaalin vaikutus sähkölaskun kokonaiskustannuksiin, jotta saat mahdollisimman edullisen sopimuksen.

  Kiinteä kuukausimaksu

  Kiinteä kuukausimaksu on pörssisähkösopimuksen perusmaksu, joka maksetaan sähkönmyyjälle sopimuskauden ajan. Se on vakio kuukausikustannus riippumatta siitä, kuinka paljon sähköä käytät. Kiinteä kuukausimaksu voi vaihdella eri sähkönmyyjien välillä, joten on hyvä vertailla eri sopimusten hintoja ennen sopimuksen solmimista.

  Yhteenvetona voimme todeta, että pörssisähkösopimuksessa olennaista on ymmärtää sen rakenne ja siihen liittyvät kustannukset: pörssisähkön hinta, marginaali ja kiinteä kuukausimaksu. Kun tunnet nämä termit ja niiden merkityksen, pystyt paremmin vertailemaan sopimuksia ja valitsemaan sopivan sähkösopimuksen. Muista hyödyntää LVE.fi-sivustoa sopimusten vertailussa.

  Sähkölasku

  Sähkölasku koostuu useista eri komponenteista, jotka vaikuttavat lopulliseen hintaan. Tässä osiossa käymme läpi nämä eri osat: kulutus, perusmaksu ja sähkövero.

  Kulutus

  Sähkölaskun suurin osa muodostuu sähkönkulutuksesta. Kulutus lasketaan kilowattitunteina (kWh), ja hinta määräytyy sähkön hinnan perusteella. Sähkön hinta voi olla kiinteä tai vaihteleva, kuten pörssisähkön hinta. Sähkönkulutuksen seuranta auttaa sinua ymmärtämään sähkönkäyttöäsi ja mahdollisesti löytämään tapoja säästää energiaa. Vertailemalla eri sähkösopimuksia, kuten LVE.fi -palvelussa, voit löytää sinulle sopivimman ja edullisimman sähkösopimuksen.

  Perusmaksu

  Perusmaksu on kiinteä kuukausittainen maksu, joka peritään sähkösopimuksen perusteella riippumatta kulutuksesta. Se kattaa sähköyhtiön aiheuttamat kustannukset, kuten asiakaspalvelun, laskutuksen ja sähkönjakeluverkon ylläpidon. Perusmaksuun vaikuttavat esimerkiksi asunnon koko ja lämmitystapa. Sähkösopimuksen vertailu on myös tässä tapauksessa tärkeää, jotta löydät sinulle parhaiten sopivan perusmaksun.

  Sähkövero

  Sähköveroa peritään valtion puolesta ja se lisätään sähkön myyjän laskulle. Suomessa sähkövero jakautuu kahteen eri osaan: energiavero ja huoltovarmuusmaksu. Energiavero on kulutukseen perustuva vero, joka määräytyy kWh perusteella. Huoltovarmuusmaksu on pienempi kiinteä maksu, joka peritään sähkön käyttäjältä vuosittain.

  Sähkövero voi muuttua ajan myötä, ja sen tarkoituksena on ohjata sähkönkuluttajien energiankäyttöä ympäristöystävällisempään suuntaan. Verojen vertailu eri sähkösopimuksissa on tärkeää, jotta löydät sinulle sopivan sähkösopimuksen. LVE.fi -palvelussa voit vertailla eri sähkösopimuksia ja niiden sisältämiä veroja.

  Sähkön hintaan vaikuttavat tekijät

  Sää

  Sää vaikuttaa suuresti sähkön hintaan. Esimerkiksi kylmänä talvina lämmityksen tarve kasvaa, mikä lisää sähkön kysyntää ja nostaa hintaa. Toisaalta, leudot talvet voivat vähentää kysyntää ja laskea hintaa. Myös sateet vaikuttavat vesivoiman tuotantoon. Runsas sademäärä lisää vesivoiman saatavuutta, jolloin sähkön hinta voi laskea.

  Kysyntä

  Sähkön hinnan määräytyminen perustuu kysynnän ja tarjonnan lain mukaisesti. Kysynnän kasvaessa tarjonta ei aina ehdi mukautua, jolloin hinta voi nousta. Kysynnän vähetessä taas hinta laskee. Sähkön kysyntä voi vaihdella vuorokaudenajasta, viikonpäivästä ja vuodenajasta riippuen.

  Tuulivoima

  Tuulivoima on yksi merkittävä uusiutuva energialähde, joka vaikuttaa sähkön hintaan. Tuulen voimakkuus ja saatavuus vaikuttavat suoraan tuulivoimaloiden tuotantoon ja sitä kautta sähkön hintaan. Tuulivoiman lisääntyessä tarjontaan voidaan odottaa, että se hillitsee hintojen nousua, koska tuulivoima on päästötön ja uusiutuva energialähde.

  Muista, että voit vertailla eri sähkösopimuksia ja löytää itsellesi sopivan tarjouksen esimerkiksi LVE.fi-sivustolta. Tämä auttaa sinua hyödyntämään eri tekijöiden vaikutusta sähkön hintaan ja löytämään joustavan ja edullisen sähkösopimuksen.

  Sähköpörssi ja sähköyhtiöt

  Nord Pool

  Nord Pool on Pohjoismaiden ja Baltian alueen johtava sähköpörssi, joka tarjoaa sähkön tukkukauppaa ja säästää ostajille ja myyjille. Heidän tehtävänsä on ylläpitää tehokasta ja avointa sähkömarkkinaa, joka hyödyttää sekä sähköyhtiöitä että loppuasiakkaita.

  Voit seurata Nord Poolin tukkuhintoja verkossa ja nähdä sähkön hinnan vaihtelut eri aikoina. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, miten pörssisähkön hinta määräytyy ja miten se vaikuttaa sähköyhtiösi tarjoamaan hintaan.

  Sähköyhtiö

  Sähköyhtiö on yritys, joka ostaa sähköä sähköpörssistä ja myy sitä edelleen kuluttajille. He ottavat huomioon pörssin hinnat ja lisäävät niiden päälle omat kustannuksensa sekä voittomarginaalin. Tämä tarkoittaa, että sähkön hinta voi vaihdella sähköyhtiöittäin.

  Tämän vuoksi on tärkeää vertailla sähköyhtiöiden tarjouksia ja hintoja löytääksesi parhaiten omiin tarpeisiisi sopivan sopimuksen. LVE.fi on palvelu, joka auttaa sinua sähköyhtiöiden vertailussa ja löytämään parhaan mahdollisen sähkösopimuksen.

  Fortum

  Fortum on yksi Suomen suurimmista sähköyhtiöistä, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisia sähkösopimuksia. Heidän sähkösopimuksiinsa kuuluvat sekä pörssisähköön perustuvat sopimukset että kiinteähintaiset sopimukset. Fortum seuraa aktiivisesti Nord Poolin hintoja ja pyrkii tarjoamaan kilpailukykyisiä hintoja asiakkailleen.

  Muista vertailla Fortumin tarjouksia muiden sähköyhtiöiden kanssa LVE.fi-palvelun avulla, jotta voit tehdä parhaan mahdollisen päätöksen sähkösopimuksestasi.

  Sähkönkulutus asumismuodon mukaan

  Omakotitalo

  Sähkölämmitys on yleinen energiamuoto omakotitaloissa. Sähkönkulutus keskittyy pääasiassa lämmitykseen, joka voi vaihdella talon koosta, eristyksen laadusta ja ulkolämpötilasta riippuen. Lämmitys voi olla suurin sähkönkulutusta aiheuttava tekijä omakotitalossa.

  Myös omakotitalon käyttösähkö, jota käytetään kodinkoneisiin, valaistukseen ja muihin sähkölaitteisiin, vaikuttaa sähkönkulutukseen. LVE.fi sähkövertailusivusto on hyvä paikka verrata eri sähkösopimuksia ja löytää sopiva sähkösopimus sinun tarpeisiisi.

  Kerrostalo

  Kerrostaloissa sähkönkulutus jakautuu usein eri tavalla verrattuna omakotitaloihin. Kerrostaloissa lämmitys voidaan toteuttaa esimerkiksi kaukolämmön avulla. Tässä tapauksessa asukkaiden vastuulla on vain niin sanottu huoneistokohtainen sähkönkulutus.

  Yleensä kerrostalon energiankulutus per huoneisto on pienempi kuin omakotitalossa, koska rakennuksen eristys ja lämmitysjärjestelmä vaikuttavat energiatehokkuuteen. Tämä kuitenkin riippuu paljon talon iästä ja energiatehokkuudesta.

  Asukkaana voit vaikuttaa sähkönkulutukseen pienentämällä esimerkiksi kodinkoneiden ja valaistuksen energiankulutusta. Vertaile eri sähkösopimuksia LVE.fi sähkövertailusivustolla ja valitse sopiva sähkösopimus, joka vastaa tarpeitasi.

  Usein kysytyt kysymykset

  Mistä voi tarkistaa pörssisähkön hinnan?

  Voit tarkistaa pörssisähkön hinnan useilta eri palveluntarjoajilta. LVE.fi tarjoaa vertailupalvelun, jonka avulla voit helposti nähdä ja vertailla eri pörssisähkön tarjoajien hintoja. Se auttaa sinua löytämään parhaiten omiin tarpeisiisi sopivan sähkösopimuksen.

  Miten Fingridin tuntihinta vaikuttaa pörssisähköön?

  Fingridin tuntihinta vaikuttaa pörssisähkön hintaan sen perusteella, miten paljon sähköä tuotetaan ja kysytään kyseisenä tuntina. Korkeampi tuntihinta tarkoittaa yleensä korkeampaa kysyntää tai vähemmän tarjontaa, mikä vaikuttaa myös pörssisähkön hintaan.

  Kuinka Vattenfall ja Helen hinnoittelevat pörssisähkön?

  Vattenfall ja Helen käyttävät oman hinnoittelunsa pohjana Nord Poolin sähköpörssin hintaa. Tähän päälle lisätään vielä sähkön myyjien omia kulueriä ja voittomarginaalia, mutta periaatteessa heidän pörssisähkön hintansa seuraavat Nord Poolin hintakehitystä.

  Milloin pörssisähkö on edullisinta?

  Pörssisähkön hinta vaihtelee eri ajankohtina päivästä, viikosta ja vuodesta riippuen. Tyypillisesti pörssisähkön hinta on edullisinta yöaikaan, jolloin kysyntä on pienempää. Viikonloppuisin hinnat saattavat olla myös keskimäärin alhaisempia. Kannattaa kuitenkin seurata pörssisähkön hintavaihteluita, sillä ne voivat muuttua nopeastikin.

  Mitkä tekijät vaikuttavat pörssisähkön hintaan?

  Pörssisähkön hintaan vaikuttavat monenlaiset tekijät, kuten sähkön kysyntä ja tarjonta, sääolosuhteet, polttoaineiden hinnat ja sähköntuotannon muutokset. Esimerkiksi kuiva ja kylmä sää voi lisätä sähkön kysyntää, jolloin hinta nousee. Myös poliittiset päätökset ja maailmantalouden tilanne voivat vaikuttaa sähkönhintaan.

  Mihin suuntaan sähkön hinta on menossa vuonna 2024?

  Vaikka tarkkaa ennustetta sähkön hinnasta vuonna 2024 ei voida antaa, yleinen suuntaus sähkömarkkinoilla näyttää siltä, että uusiutuvan energian tuotanto lisääntyy ja perinteisten energialähteiden käyttö vähenee. Tämä saattaa johtaa hintojen muutoksiin, mutta tulevaisuuden hintakehitykseen vaikuttavat monet tekijät, joita on vaikea ennustaa tarkasti. Onkin hyvä idea seurata hintatrendejä ja tehdä päätöksiä sähkösopimuksista sen perusteella.

  Tiedot päivitetty 11/09/2023 tarkista lopulliset tiedot liittymän tarjoajan sivuilta.