Kiuas sähkönkulutus

Kiuas on olennainen osa suomalaista saunakulttuuria, mutta se on myös yksi kodin suurimmista energiankuluttajista. Tyypillisen kotisaunan sähkökiukaan teho on noin 6-8 kilowattia. Lämmitystehosta riippuen kiukaan sähkönkulutus vaihtelee, ja sitä kertyy erityisesti lämmittämisen alkuvaiheessa.

Sähkökiukaasi energiankulutus voi vaihdella saunan käyttöasteen mukaan, ja pienillä arjen valinnoilla on mahdollista vaikuttaa kulutukseen. Esimerkiksi kiuastyypin, saunan eristyksen ja saunomiskertojen määrä voivat vaikuttaa sähkönkulutukseen huomattavasti. Energiatehokkuus ja sähkökulutuksen hallinta ovat tärkeitä, ei ainoastaan taloudellisesta näkökulmasta vaan myös ympäristön kannalta.

Saunomiseen liittyvät energiakustannukset ovat osa sähkölaskuasi, ja on hyvä ymmärtää, kuinka saunan käyttö vaikuttaa kokonaisenergiankulutukseen. Tämän tiedon avulla voit suunnitella saunan käyttöä ja mahdollisia energiansäästötoimenpiteitä paremmin.